Jeigu dėstytojo nėra sąraše, tai reiškia, kad jis temos neatsiuntė.

G. Murauskas – R pakete AER esančių duomenų analizė

V. Zemlys – namų ūkių išlaidų analizė

V. Kvedaras
Tema. Saulės aktyvumas ir ekonominiai svyravimai.
Trumpas aprašas. Jau seniai pastėbėta, kad saulė gali turėti reikšmingos įtakos verslo ciklams, pavyzdžiui, per poveikį daromą žemės ūkio sektoriui. Saulės aktyvumas šiais metais neįprastai (ir kiek netikėtai) “tylus“. Ar tai kas nors grėsmingo? Siūlomas darbas būtų skirtas sudaryti saulės aktyvumo kaitos modelį bei įvertinti, kiek reikšmingą poveikį ūkio verslo ciklams daro saulės aktyvumas.
Tema. Globalūs temperatūros svyravymai: duomenų suderintumas bei priežastingumo analizė.
Trumpas aprašas. XX a. antroje pusėje buvo kilusi “panika“ dėl “naujojo ledynmečio grėsmės“. XXI a. pradžioje – vėl “panika“ dėl globalaus atšilimo (kurį būgtai sąlygojo žmonių veikla). Šiais metais pasigirdo naujos nuomonės, jog greičiau jau laukia atšalimas, nei tolimesnis šilimas. Siūlomas darbas būtų skirtas įvertinti duomenų apie globalius temperatūros svyravimus iš įvairių šaltinių tarpusavio suderintumą bei atlikti priežastinę temperatūros veiksnių analizę.
Tema. Mokesčių tarifų pakeitimo poveikio vertinimas.
Trumpas aprašas. Kaip ir daugelyje kitų šalių, Lietuvoje krizę lydėjo mokestinės reformos, tebekeliančios daug diskusijų dėl jų gerumo. Darbas būtų skirtas ištirti mokesčių tarifų poveikį mokestinėms įplaukoms ar/ir kitiems ekonominiams rodikliams bei įvertinti (pavyzdžiui, derinant ekonometrinius ir eksperimentinės ekonomikos metodus) Laffer’o kreivę.

R. Norvaiša – Pramones vystymosi dinamikos statistine analize.
Siuloma atlikti firmos dydzio statistine analize siekiant patikrinti
zinomus stilizuotus faktus. Greta duomenu esanciu internete
apie ne Lietuvoje esancias firmas, gerai butu rasti ir tirti Lietuvos
pramones duomenis ir po to lyginant ivairiu saliu duomenu tyrimo
rezultatus.
Literatura: knyga “Emergent macroeconomics“, 2008

Click to access Emergent_Macroeconomics.pdf

A. Račkauskas – Valiutų rinkos analizė.
Apašyti valitų rinką: jos veikimo principai, skirtumai nuo akcijų rinkų, duomenų
prieinamumas ect.
Surinkti valiutų kursų duomenis įvairiais dažniais (1 min., 5 min., 1 val. ect.) .
Atlikti statistinę duomenų analizę. Išsiaiškinti ar ir kokios
statistinės charakteristikos priklauso nuo duomenų dažnio. Patikrinti kai kurias
hipotezes apie valiutų rinką.
Sudaryti ekonometrinį modelį, kuriame valitų kursas būtų egzogeninis kintamasis.

R. Lapinskas – Regresinio modelio paklaidų heteroskedastiškumas

D. Celov
Lietuvos darbo rinkos rodiklių modeliai — ištirti darbo rinkos
rodiklių dinamiką per laiko eilučių modelius, darbo jėgos paklausos
pasiūlos modelius, įvertinti NAIRU. Atlikti trumpo laikotarpio
prognozes. (2 studentai)
Hedonistinės kainos — Berndt exercises 4 skyrius
(http://www.stanford.edu/~clint/berndt/exer/exer.htm), išsiaiškinti
hedonistinių kainų prigimti, palyginti su kitomis kainomis, modeliuoti
priklausomybes remiantis Berndt surinktomis duomenimis (1-2 studentai).
Verslo tendencijų apklausos rezultatų pramonėje prognozės — atlikti
nurodytų rodiklių trumpo laikotarpio prognozes (laiko eilučių
modeliai, daugialypė regresija), išsiaiškinti skaičiavimo
metodologiją. (1-2 studentai)