Įdėti pratybų nr. 9-10 ir nr. 11-12 uždavinių sprendimai. Taip pat įdėtas sprendimų tex failas.

Reklama