Įdėjau ir antro uždavinio sprendimą. Kadangi šis uždavinys pakankamai piktas, tai jį išsprendusiems bus specialus bonusas.

Reklama