1. Naudojant racionaliųjų funkcijų integravimo metodus suintegruoti:
  1. {\int \frac{xdx}{(x-1)^2(x+2)} }
  2. {\int \frac{dx}{x(x+1)(x^2+x+1)}}
  3. {\int \frac{dx}{x^3+1}}
 2. Rasti integralus:
  1. {\int_0^{200\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx}
  2. {\int_0^{\pi/2}\sin^nxdx}
  3. {\int_0^1x^m(\ln x)^ndx}
 3. Rasti ribas:
  1. {\lim_{\alpha\rightarrow 0}\int_{-1}^1\sqrt{x^2+\alpha^2}dx}
  2. {\lim_{\alpha\rightarrow 		0}\int_{\alpha}^{1+\alpha}\frac{dx}{1+x^2+\alpha^2}}
 4. Tegu {F(\alpha)=\int_{0}^{\pi/2}\sin^2(x+\alpha)dx}. Rasti {F'(\alpha)}.
 5. Rasti {F'(\alpha)}, jei {F(\alpha)=\int_0^1f(x+\alpha,x-\alpha)dx}. Laikykite, kad funkcija {f} yra tolydžiai diferencijuojama.
Reklama