Įdėtas testas su atsakymais. Jeigu pasitikrinę manot, kad jūsų pažymys neteisingas, praneškite apie tai (elektroniniu paštu), nurodydami, kuriuos jūsų nuomone klausimus jūs teisingai atsakėte. Darbai bus peržiūrimi trečiadienį, gruodžio 23 dieną.