1. {\mathbb{R}^3} erdvės vektoriams {x=(3,0,-1)} ir {y=(1,2,3)} rasti:
  1. vektorių {3x-y};
  2. skaliarinę sandaugą {x\cdot y};
  3. euklidinius ilgius {\|x\|_2} ir {\|y\|_2};
  4. euklidinį atstumą {\rho_2(x,y)}.
 2. Tegul {a,b,c\in \mathbb{R}} ir bet kuriems {x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2}, {y=(y_1,y_2)\in \mathbb{R}^2} tegul

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 		q(x,y)=ax_1y_1+bx_1y_2+bx_2y_1+cx_2y_2. 	 \end{array}

  Su kokiais {a,b,c\in\mathbb{R}} funkcijai {q(\cdot,\cdot):\mathbb{R}^2\rightarrow \mathbb{R}} galioja savybės:

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 		&q(x,x)>0, \text{ jei } x\neq 0,\\ 		&q(x,y)=q(y,x),\\ 		&q(x,\lambda y+\mu z)=\lambda q(x,y) + \mu q(x,z). 	 \end{array}

 3. Tegu {x,y\in \mathbb{R}^d} ir {\|\cdot\|} yra norma erdvėje {\mathbb{R}^d}. Įrodyti, kad

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 		|\|x\|-\|y\||\le \|x-y\| 	 \end{array}

 4. Pavaizduoti erdvės {\mathbb{R}^d} aibes {\{\|x\|_2=1,x\in\mathbb{R}^2\}}, {\{\|x\|_1=1,x\in\mathbb{R}^2\}}, {\{\|x\|_{\max}=1,x\in\mathbb{R}^2\}}
 5. Kiekvienam {n\in\mathbb{N}} tegul

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 	 x_n:=\left(\frac{n}{1+n},\frac{1-n}{n}\right)\in \mathbb{R}^2 	\end{array}

  Naudojant tik sekos konvergavimo apibrėžimą, įrodyti, kad vektorių seka {(x_n)} konverguoja į vektorių {(1,-1)}, kai {n\rightarrow\infty}.

 6. Su kiekvienu {n\in \mathbb{N}}, tegul {x_n:=(e^{-n}\sin n, 	e^{-n}\cos n)\in \mathbb{R}^2}. Ar vektorių seka {(x_n)} turi ribą? Atsakymą pagrįsti.
 7. Tarkime, kad vektorių seka {(x_n)} konverguoja į vektorių {y}. Įrodyti, kad bet kuris jos posekis {(x_{n_k})} taip pat konverguoja į vektorių {y}.
 8. Parodyti, kad jei {\|x_n-x\|_{\max}\rightarrow 0}, tai {\|x_n\|_{\max}\rightarrow\|x\|_{\max}}.

Namų darbai.

 1. Įrodyti, kad bet kuriems {x,y,z\in \mathbb{R}^d} ir {\lambda,\mu\in \mathbb{R}},

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 		&x\cdot x>0, \text{ jei } x\neq 0,\\ 		&x\cdot y = y\cdot x,\\ 		&x\cdot(\lambda y +\mu z)= \lambda(x\cdot y) +\mu (x\cdot z). 	 \end{array}

 2. Įrodyti, kad funkcijoms {\|\cdot\|_1} ir {\|\cdot\|_{\max}} galioja savybės:
  1. kiekvienam {x\in \mathbb{R}^d}, {\|x\|\ge 0};
  2. kiekvienam {x\in \mathbb{R}^d}, {\|x\|=0} tada ir tik tada, kai {x=0};
  3. visiems {x\in \mathbb{R}^d} ir {\lambda\in \mathbb{R}}, {\|\lambda x\|=|\lambda|\|x\|};
  4. visiems {x,y\in\mathbb{R}^d}, {\|x+y\|\le \|x\|+\|y\|}.
 3. Tegu

  \displaystyle \begin{array}{rcl} 	 x_n=\left(\frac{n+1}{n},\frac{(-1)^n}{n}\right) 	\end{array}

  Rasti (pateikti įrodymus)

  1. {\lim x_n};
  2. {\lim \|x_n\|_2};
  3. {\lim \|x_n\|_1};
  4. {\lim \|x_n\|_{\max}}.
 4. Tarkime, kad {\mathbb{R}^d} erdvės elementų seka {(x_n)} konverguoja į nulį, kai {n\rightarrow\infty} ir {\mathbb{R}^d} erdvės elementų seka {(y_n)} yra aprėžta. Įrodyti, kad {x_n\cdot y_n\rightarrow 0}, kai {n\rightarrow\infty}.