Gynimų datos:

  1. Rugsėjo 30 d., spalio 1d.
  2. Spalio 28 d., 29 d.
  3. Lapkričio 25 d., 26 d.
  4. Gruodžio 16 d. 17 d.

Ataskaitų pristatymo datos:

  1. Rugsėjo 27 d.
  2. Spalio 25 d.
  3. Lapkričio 22 d.
  4. Gruodžio 13 d.

Ataskaitos siunčiamos elektroniniu paštu iki nurodytos dienos 18 val. Ataskaitų atsiųstų po termino gintis nebus galima.