You are currently browsing the monthly archive for rugsėjo 2012.

Atsiskaitymų datos

  1. Spalio 9 d., 12 d.
  2. Lapkričio 6 d., 9 d.
  3. Gruodžio 11, 14 d.

Ataskaitų atsiuntimo datos (vėluojantys darbai bus ignoruojami):

  1. Spalio 8 d.
  2. Lapkričio 5 d.
  3. Gruodžio 10 d.

Darbus siųsti iki 18 val.

Reklama

Kiekvienam katedros dėstytojui yra numatytas skaičius studentų kuriems jis turi vadovauti. Tai reiškia, kad dėstytojas gali atsisakyti vadovauti didesniam studentų skaičiui negu numatyta. Pasirinkus dėstytoją reikia parašyti prašymą, gauti dėstytojo parašą ir pristatyti prašymą Danutei Jonutienei į 410 kabinetą. Tik tada dėstytojas formaliai tampa jūsų ekonometrinio projekto vadovu.

Katedros dėstytojų sąrašas su jam priskirtų studentų skaičiumi:

Celov D. 4
Kvedaras V. 4
Lapinskas R. 8
Leipus R. 2
Maldeikienė A. 2
Maniušis V. 2
Markevičiūtė J. 2
Murauskas G. 2
Norvaiša R. 2
Račkauskas A. 4
Radavičius M. 2
Rastenė I. 2
Zemlys V. 7
Zuokas D. 2

Prašymo formą galite parsisiųsti iš čia.