MTRT – tai trečią kartą organizuojamas matematinio teksto rinkimo turnyras, vyksiantis MIDI 2012 metu. Turnyro metu per pusę valandos reikės surinkti pateiktą matematinį tekstą. Laimės tas kuris tekstą surinks greičiausiai ir tiksliausiai. Laimėtojas gaus 100 Lt piniginį prizą.

Turnyro taisyklės:

1. Turnyro užduotis kuo greičiau surinkti pateiktą matematinį tekstą naudojantis kompiuteriu.
2. Leidžiama naudotis bet kokia programine įranga ir bet kokio tipo kompiuteriu.
3. Dalyvio rezultatas yra PDF failas su matematiniu tekstu.
4. Turnyrą ir pagrindinį piniginį prizą laimės tas dalyvis, kuris greičiausiai surinks pateiktą matematinį tekstą su mažiausiu kiekiu klaidų.
5. Darbus vertins ir prizą teiks kompetetinga vertinimo komisija, sudaryta iš vieno asmens: Vaidoto Zemlio.
6. Komisijos sprendimas dėl nugalėtojo bus galutinis ir neapskundžiamas.
7. Turnyro laimėtojas gauna 100 lt piniginį prizą, kuris išmokamas iš karto po laimėtojo paskelbimo. Turnyre bus tik vienas laimėtojas.
8. Tekstą turnyrui parenka kompetetinga mokslinė komisija, sudaryta iš vieno asmens: Vaidoto Zemlio

Informacija apie praeitų metų užduotį

Užduočiai reikės šių specialių rečiau vartojamų simbolių : \perp \S. Štai kokios yra užduoties \LaTeX (tai nereiškia, kad turnyre reikės būtinai naudotis \LaTeX) failo savybės

ivrin:mtrt mpiktas$ detex mtrt10.tex | wc
130 729 4766
ivrin:mtrt mpiktas$ texcount mtrt10.tex
FILE: mtrt10.tex
Words in text: 677
Words in headers: 6
Words in float captions: 0
Number of headers: 1
Number of floats: 0
Number of math inlines: 89
Number of math displayed: 8

Išvertus į žmonių kalbą tai reiškia, kad tekste yra netoli 700 žodžių, 89 formulės yra tekste, 8 formulės yra išskirtos (eilutėje tik formulė). Viso yra apie 5000 simbolių. Kompetetingos komisijos atstovas tekstą surinko maždaug per pusvalandį (buvo trikdžių, tai tikslaus laiko pasakyti nebuvo įmanoma).