Pratybų atlikimo tvarka

Atsiskaitoma grupelėmis. T.y. užduotį galite daryti po 2. Atsiskaitymas vyks
žodžiu, bet reikia dieną prieš atsiskaitymą atsiųsti tvarkingą ataskaitą PDF
formatu su padaryta užduotimi. Užduotį reikia atsiųsti dieną prieš pirmąją
atsiskaitymo datą. Atsiuntimo dieną reikia atsiųsti darbą iki 18 val. Vėliau atsiųsti darbai bus nevertinami.

Atsiskaitymo datos

  1. Spalio 14-17 d.
  2. Lapkričio 11-14 d.
  3. Gruodžio 16-19 d.