Numatyta Ekonometrinio kursinio projekto paskaita 11.04 neįvyks.